?

Log in

No account? Create an account
 
 
02 August 2009 @ 09:08 pm
goodbye....Tita Cory..thank you!!!....  
Ito lang po gusto kong sabihin sa inyo...kung binasa nyo po yung mga dati kong l.j. posts , na ipag-pray nyo po si former president Cory Aquino...well (  ~_~) wala na po sya...(  T0T) pumunta po kami kahapon ng gabi sa burol niya....yun lang po ...

Thanks for reading ...ingat ....bye bye...ganbatte....& "REST IN PEACE TITA CORY , THANK YOU PO SA LAHAT!!!".
 
 
Current Location: sa kwarto
Current Mood: depressedgoodbye..tita cory
Current Music: Hero-Arashi